Allt om Hjärtstartare

Bli medlem i SMS livräddarna

sms-livraddare

SMSlivräddare är ett projekt som går ut på att när ett larm om hjärtstopp kommer in till 112 skickas automatiskt ett SMS till personer i närheten som anmält sitt mobilnummer. Syftet är att fler personer ska kunna påbörja hjärt-lungräddning i väntan på ambulans, och på så sätt markant öka chanserna till överlevnad för den drabbade. Vid enbart vård av ambulanspersonal är chansen att överleva ett hjärtstopp utanför sjukhus mindre än 1 på 10, men ju tidigare hjälp dess bättre chans.

Så här gör du

För att bli medlem av SMSlivräddare går du in på www.smslivraddare.se och klickar dig fram till anmälan. Där fyller du i ditt telefonnummer och mailadress, samt anger ditt födelsedatum. Du måste nämligen ha fyllt 18 år för att kunna vara med.

Sedan registrerar du ditt namn och anger om du vill få SMS i akuta situationer. Rutan är markerad som förval, men vill du inte få SMS måste du avmarkera. Där ska du också ange om du är utbildad inom HLR och i så fall när utbildningen ägde rum. Du anger också huruvida du är utbildad i att använda hjärtstartare, så kallad defibrillator.

Bara i Stockholm än så länge

Än så länge finns projektet bara i Stockholms län, så du markerar på en karta ungefär var du brukar befinna dig på dagtid, din arbetsplats eller skolan du går på, och även en karta där du markerar var du brukar befinna dig kvälls- och nattetid.  Uppgifterna sparas av Södersjukhuset AB i Stockholm och används inte till någonting annat än det som har med SMSlivräddare att göra. Du kan anmäla dig även om du har ett jobb som medför att du inte är på samma adress hela dagarna, exempelvis om du kör taxi eller liknande. SMS-larmen går ut till alla anmälda som är inom ett visst område runt den drabbade vilket leder till att om du är i närheten får du larmet ändå.

Sammanfattningsvis är det alltså väldigt lätt att bli SMSlivräddare. Allt som behövs är en telefon, tillgång till internet för anmälan, att man är över 18 år gammal och sen är det bara att hjälpa till att rädda liv. Din insats kan bli livsavgörande för en kompis till dig eller en helt okänd människa.