Allt om Hjärtstartare

Att tänka på vid köp eller hyra av hjärtstartare

Vad ska man tänka på vid köp eller hyra av hjärtstartare?

Ja, vad behöver man tänka på egentligen? Vissa egenskaper bör alltid gå att finna hos en hjärtstartare, medan andra kanske beror på den miljö som hjärtstartare är tänkt att finnas i. Är det en lagerlokal eller ett bostadshus till exempel? Nedan har vi tagit fram några punkter som vi tycker är viktiga vid köp eller hyra av hjärtstartare, kanske får du några egna idéer av detta, och kan bättre formulera vad som är viktigt för dig och din verksamhet/bostadsrättsförening/idrottsförening.

Enkel att använda

Alla hjärtstartare har till syfte att rädda liv och kunna användas av allmänheten. Även de som inte har gått en kurs i hur hjärtstartare fungerar. Däremot kommer man inte ifrån det faktum att man är mer förberedd om man någon gång har gått en utbildning i hur hjärtstartare används. Ofta ges sådana kurser ihop med kurser i hjärt- lungräddning.

Inspelade instruktioner

Alla hjärtstartare på den svenska marknaden ska ha inspelade instruktioner på svenska. Vill du ha en på ett annat språk, som engelska, måste du fråga om det. Alla hjärtstartare har inte den funktionen att kunna växla språk.

Enkel att förflytta

Ens verksamhet kanske kräver att hjärtstartaren ska kunna flyttas enkelt. Kanske är man en idrottsförening som vistas på olika platser ute i naturen, och man vill inte lämna hjärtstartaren på kansliet där den inte gör någon nytta om olyckan skulle vara framme. Se till att fråga efter en väska att bära hjärtstartaren.

Stryktålig (fall, väta, smuts)

En hjärtstartare ska vara tålig och i vissa fall finnas tillgänglig i miljöer med mycket folk och utrustning, kanske ett lager. Genom ett IP-värde är hjärtstartare klassade i hur väl de står emot väta och smuts också, ju högre värde desto bättre.

Mäta djup på bröstkompressioner vid HLR

Det är få hjärtstartare på marknaden som mäter djupet på bröstkompressionerna, (Zoll AED Plus är en), men denna funktion är viktig, eftersom det kan vara svårt att göra bröstkompressioner med rätt tryck. Många upplever att de 5 centimeter som man måste trycka ned bröstkorgen på är väldigt mycket, och många har svårt att acceptera att det knakar i bröstkorgen när man bryter revbenen. Därför är det bra att ha en hjärtstartare som kan säga ”tryck hårdare”, om det behövs.

Pris

Pris på hjärtstartare är alltid en viktig fråga, hur mycket har man råd med? Köper man en hjärtstartare kan man betala någonstans mellan 13 000 – 18 000. Hyr man en hjärtstartare kan man betala runt 300 kronor i månaden beroende på bindningstid. Vid hyra brukar viss service ingå och utrustningen är alltid uppdaterad enligt de riktlinjer som Svenska rådet för hjärt- lungräddning sätter upp.

Leave a Reply