Allt om Hjärtstartare

Hur länge håller en hjärtstartare?

I dag finns det en rad olika defibrillatorer på marknaden och trots olika märken fungerar hjärtstartare på ungefär samma sätt. De flesta har i dag tydliga röstinstruktioner som hjälper dig under behandlingen och dess olika moment.

Alla hjärtstartare runt om i landet har samma funktioner, d v s den gemensamma uppgiften är att leverera strömstötar när den har analyserat hjärtat och bedömt att hjärtat behöver det för att kunna normaliseras till sin naturliga rytm. Det enda som kan skilja en hjärtstartare från en annan kan vara exempelvis färg och form.

Lång garantitid borgar för hög kvalité på hjärtstartaren

Det sägs att en bra defibrillator ska fungera i princip hela tiden. Därför kan också många företag som säljer produkten faktiskt erbjuda långa och bra garantitider. Erbjuds en lång garantitid kan man också vara säker på att man blivit erbjuden en mycket hög kvalitet. Detta är för många ganska logiskt då företaget annars skulle ha korta garantitider just på grund av kostnaderna. Har man en lång garantitid skapas också trygg- och säkerhet hos oss människor.

hjärtstartartare-zoll

Hjärtstartaren Zoll AED Plus har lång livslängd då batterierna kan bytas ut samt att mjukvaran kan uppgraderas.

Hjärtstartarens livslängd beroende av skötsel och service

Elektroderna på hjärtstartaren brukar hålla mellan 20-40 stycken på- och avtagningar, beroende på hur noggrann man är med skötseln. På förpackningen finner man intressanta och bra skötselråd, allt för att defibrillatorn ska hålla så länge som möjligt. Det är trots allt livsviktigt med en fungerande hjärtstartare då det är en akut behandling vid ett plötsligt hjärtstopp. För övrigt är en defibrillator ganska underhållsfri och mycket enkel att använda tack vare de tydliga instruktionerna som vägleder en genom hela förloppet.

Ibland kan det kanske vara så att man inte använt defibrillatorn på ett bra tag och därför kan den ibland heller inte fungera som man tänkt sig. Detta är anledningen till att man har service på apparaten.

Kolla upp garantitid och hållbarhet innan köp

De flesta hjärtstartare har idag batterier och elektroder med upp till 5 års stand-by tid. Det är just på grund av den långa stand-by tiden som många hjärtstartare idag anses som underhållsfri. Innan man köper eller hyr en hjärtstartare kan det vara viktigt att fundera över vissa frågor, exempelvis hur lång garantitiden är samt hur länge elektroderna håller. Det kan också vara viktigt att ta reda på hur mycket ett nytt batteri skulle kosta samt om man enbart kan ladda batteriet.

Det allra viktigaste med en hjärtstartare är självklart att den ska fungera när man väl använder den. Batterierna bör vara i mycket bra skick då det tack vare att maskinen kan leverera strömstötar till den drabbade. De flesta defibrillatorer har idag en knapp som visar grönt om batteriet är i bra skick och rött när den behöver bytas ut. Om det skulle behöva bytas ut är det mycket viktigt att man har reservbatterier i närheten. Detta eftersom att varje minut och sekund är livsavgörande för den medvetslöse som snabbt måste få igång hjärtat igen.

Kontrollera din hjärtstartare regelbundet – det är livsviktigt!

För att vara säker på att hjärtstartaren fungerar som den ska, kan det ibland med jämna mellanrum vara bra med kontroller. Hellre ta sig tid att undersöka maskinen regelbundet än att vid den akuta behandlingen upptäcka att maskinen inte fungerar.

Ett plötsligt hjärtstopp innebär precis vad låter – att hjärtats normala rytm upphör att fungera och därmed sluta slå. När syre inte tillförs till kroppens viktiga organ såsom b la hjärnan blir man medvetslös och slutar att andas. För att hjärnan ska fungera normalt är det oerhört viktigt med syretillförseln. Sker inte detta kan man få allvarliga konsekvenser såsom hjärnskador. Av den anledningen är det livsviktigt att med snabba insatser återställa hjärtat till dess normala rytm och förmåga att pumpa ut blod till kroppen.

För att kunna få igång hjärtat som har stannat måste man göra en hjärt-lungräddning med en hjärtstartare som levererar strömstötar på den drabbade. Dessa två effektiva behandlingar är faktiskt de enda sätten att snabbt  rädda liv vid ett plötsligt hjärtstopp. Ju snabbare insatser från omgivningen desto större chans finns det för att rädda liv.

Idag är det endast 500 av 10 000 personer som överlever vid ett plötsligt hjärtstopp. Denna siffra är givetvis för låg och därför måste vi se till att det finns fler hjärtstartare i platser där människor spenderar mycket av sin tid såsom exempelvis skolor, företag och offentliga platser. Viktigt är också att personal på arbetsplatser har gått en kurs i hjärt-lungräddning och vet exakt hur man snabbt ska agera för att hjälpa den drabbade.