Allt om Hjärtstartare

Hjärtsäker Zon – För ett hjärtsäkrare Sverige

Statistiken visar att att cirka 10 000 personer i Sverige får en plötslig hjärtstopp. Av dessa fall får endast 5 000 någon form av behandling och antalet överlevande är endast 500. När man får hjärtstopp innebär det att oväntat stannar och inte längre kan pumpa ut blod vidare i kroppen. Man blir på en gång medvetslös och slutar andas och en väldig snabb insats med hjälp utav hjärt- och lungräddning tillsammans med hjärtstartare är den enda utvägen för att rädda livet på den drabbade. Orsakerna kring varför man får hjärtstopp är ännu inte helt klart och forskningen inom ämnet fortsätter idag att utvecklas.
Statistiken visar alltså att för få svenskar överlever hjärtstopp och detta vill man ändra på med hjälp utav en hjärtsäker zon.

hjärtstartare-hz
Det man menar med hjärtsäker zon är en del inom organisationen som installerar hjärtstartare samt utbildar sig i hjärt-lugnräddning. Det betyder också att det finns tydliga rutiner samt kunskaper och kompetens inom räddningen för att snabbt kunna hjälpa den som drabbats av hjärtstopp. Viktigt är också att all tillgänglig personal inom zonen är medvetna om var hjärtstartaren finns, detta för att kunna spara så mycket tid som möjligt. Ser man en internationell skylt för hjärtstartare kan man vara lugn, då befinner man sig nämligen inom en hjärtsäker zon.

Idag kan på många allmänna platser finna hjärtstartare, men på våra arbetsplatser däremot saknas rutiner och kunskaper för agerandet vid ett hjärtstopp. Att göra fler arbetsplatser till en hjärtsäker zon är idag ett populärt ämne som diskuteras flitigt med tanke på att arbetsplatsen faktiskt är den plats där människor spenderar en mycket stor del utav sin tid. Att ha en hjärtsäker zon är väldigt viktigt eftersom att det skapar ett visst lugn samt trygghet hos de anställda, men även för kunderna kan det kännas tryggt att veta att man kan få effektiv hjälp om man oväntat drabbas av hjärtstopp.
För att få en hjärtsäker arbetspats behöver de anställda inom organisationen gå en kvalitetssäkrad utbildning. Alla behöver såklart inte utbildas men ju fler som kan agera vid hjärtstopp desto bättre.
Om din arbetsplats är hjärtsäkrad kan du vara säker på att alltid få hjälp vid plötslig hjärtstopp. För att kunna hålla blodcirkulationen i kroppen igång krävs en omedelbar hjärt- och lungräddning. Har man fått hjärtstopp har man hela 75 % chans att överleva om man till en början larmar 112 för att sedan med hjälp utav en hjärtstartare påbörja räddningen. Den drabbade får då en stöt inom 180 sekunder. Självklart har man större chans att överleva om man får en tidig elstöt. Med tanke på tiden som är oerhört viktig är det bättre med fler som både har kunskap samt beredskap, så att man på bästa möjliga sätt kan agera och hjälpa den drabbade vid hjärtstopp.

Som tidigare sagt är det allt för få i landet som klarar sig vid ett hjärtstopp. För att öka antalet överlevande är det mycket viktigt att alla i samhället på ett eller annat sätt hjälps åt. Genom hjärt- och lungräddnings kursen lär man sig en hel del och finns det en hjärtstartare tillgänglig i närhet kommer sannolikheten att fler överlever öka. Tänk på att kunskaperna du får med dig från utbildningen inte bara är till för jobbet, utan det är en mycket viktig kunskap som man har nytta av vart man än befinner sig. Var med och ta ansvar du också!

Här är en leverantör som kan Hjärtsäkra din arbetsplats: www.defibrillator-hjartstartare.com/hjartsakerzon/